Nacházíte se zde: Hlavní strana - O nás

O nás

Pracujeme ve společnosti, která je nezávislým konzultantem a poskytovatelem komplexního servisu jak pro soukromé osoby, tak i pro podnikatele. Naše společnost je samostatná firma, která nemá žádné vazby na finanční instituce. Působíme na trhu od roku 2008 a do podvědomí jsme se zapsali především velmi „lidským“ přístupem a vstřícností. Věříme, že je to cesta ke spokojeným klientům.

Pojem finančního servisu, je pro mnoho lidí neznámý. Často se setkáváme s názorem, že se jedná o službu pro osoby s vysokými příjmy či vysokými úsporami. Skutečnost je však často jiná.

Jistě je důležité kolik peněz máme, ale především to jak s nimi nakládáme, tedy jak dobře je využíváme. I současné zdražování na nás klade zvýšené nároky, musíme více zvažovat, jak s prostředky efektivně pracovat.

Ve finančních službách jde právě o to, aby nám peníze co nejlépe sloužily a zajistily vše, co od života ve finanční oblasti očekáváme. Cíle a přání mají i lidé s podprůměrnými příjmy a i oni ocení úsporu peněz či jejich lepší využití. Finanční plánování umožňuje reálně rozplánovat cíle a určit optimální cestu k jejich naplnění, která příliš nezatíží rodinný rozpočet. Mnohá přání pak budou snáze dostupná.

Proč využít služeb naší společnosti?

Důvod

Když si v běžném životě pořizujeme produkt, který nekupujeme každý den, často se svěříme odborníkům. Specialistům, kteří mají více informací než my, orientují se v nabídce a proberou s námi naše požadavky. Postupujme tak i při správě našeho majetku. Informace, valící se na nás z reklam a letáků, bývají velmi nedostatečné a často zkreslující...

Nezávislost

Je nanejvýš důležité, aby poradce, se kterým řešíte své finanční záležitosti byl nezávislý – tedy nebyl zástupcem jedné či jen několika finančních institucí. Díky tomu nemusí preferovat nabídku či působnost ústavu, se kterým je svázán, ale může pro Vás vybrat to nejlepší z celého trhu. Paleta 40 spolupracujících renomovaných společností, jejichž produkty Vám můžeme nabídnout, mi se snažíme dostát svému cíli – být zástupcem klienta, nikoli finančního ústavu.

Individuální a objektivní přístup

Každý člověk je jiný, každý je v jiné situaci a každý má také jiné představy o své budoucnosti. Proto neexistují žádná univerzální řešení typu „muž, 35 let, 2 děti...“. Ke každému musí být přistupováno zvlášť a jen objektivní řešení, vycházející z pochopení klientovy situace, přinese kýžený výsledek a spokojenost klienta. Jen takový klient se na nás v případě dalších přání obrátí znovu...

Co to obnáší

Základem je první informativní schůzka o způsobu naší práce, společně probereme Vaše přání, možnosti a představy a jak již máte tyto záležitosti řešeny. Určíte „pravidla hry“. Po ní bude následovat druhá schůzka, na které Vám předložíme návrh řešení. Samozřejmostí je srozumitelné vysvětlení jak navrhovaného projektu jako celku, tak i jeho jednotlivých částí. Je zcela na Vás, jestli řešení přijmete, či nikoli. V případě přijetí za Vás zpracujme veškeré smlouvy a administrativní záležitosti, což Vám ušetří mnoho času i starostí. Klient za naše služby neplatí.

S čím Vám můžeme pomoci?

Bydlení

Získání vlastního bydlení bývá pro člověka dlouhodobá koncepční záležitost a jako taková také častý základní bod, který s našimi klienty řešíme. Investice do bydlení patří k největším investicím v našem životě. Výběr optimálního řešení a příprava plánu splátek tak, aby byly efektivní, tím nabývá velkého významu.

Budoucnost Vašich dětí

Kvalitní vzdělání je často ta nejlepší investice, kterou mohou rodiče svým dětem zajistit, je logické, že nese určité náklady. Žijeme v době, kdy je a bude studium na většině škol, nejen soukromých, spojeno s nemalými náklady, (povinné školné, ubytování, školní pomůcky…). Pomůžeme, Vám a Vašim dětem úspěšně vkročit do života.

Penze

Ani v České republice státní penze nestačí na pokrytí důstojného životního standardu seniora. Současný penzijní systém navíc dříve či později dozná významných změn a tlak na finanční nezávislost občana na státu se zvýší. Možná Vás překvapí jak málo peněz stačí, když se začne včas a správně.

Rizika

V životě se může stát, že někomu způsobíme určitou škodu, byť neúmyslně. Podle zákona ručíme za takto způsobenou škodu v plné výši a jsme povinni ji poškozenému uhradit. Majetkovou újmu můžeme utrpět také my sami, můžou nastat chvíle, kdy se dostaneme do potíží, někdy i velmi závažných. I z důvodu nemoci či úrazu můžeme mít omezený příjem. Jak potom pokrýt náklady na to nejpotřebnější, jako je bydlení či jídlo? Společně můžeme nalézt optimální zabezpečení rizik tak, aby tyto situace příliš neovlivnily životní úroveň, na kterou jste zvyklí.

Zhodnocení volných prostředků

Každý z nás má, či by mohl mít, určité peníze navíc. Menší či větší, pravidelné (a)nebo už dříve naspořené. Podíváme se na to, zda ze svých peněz dostáváte maximum. Bojuji o každou desetinu procenta. Ta pro Vás totiž v konečném důsledku může znamenat skutečně nemalé peníze navíc. Navrhneme individuální investiční strategii přizpůsobenou optimálně Vašim potřebám, přáním a možnostem.