Nacházíte se zde: Pojištění - Životní pojištění nabízí jistotu pro každého z nás.


Životní pojištění nabízí jistotu pro každého z nás.

Životní pojištění nabízí jistotu pro každého z nás. Může nás ochránit v případě nešťastné události, která by mohla zásadně ovlivnit chod našeho života a životů našich blízkých. Je tedy určeno především osobám, které mají závazky k rodině nebo dětem a jejich ztráta by ohrozila chod rodiny.

Princip životního pojištění

Životní pojištění je založeno na dohodě pojišťovny s klientem o pojistné částce, jež bude vyplacena postiženému v okamžiku naplnění podmínek, za kterých byla pojistka podepsána. Touto podmínkou může být třeba úmrtí osoby nebo její invalidita. Nelze si toto pojištění plést se spořením, neboť při klasickém spoření dochází k většímu zúročení než u životního pojištění. Výše pojistného je odvozena od pojistné částky, na které se domluví pojišťovna s pojištěncem.

Typy životního pojištění

Jelikož se jedná o komerční pojištění, přišly pojišťovny s neuvěřitelným množstvím nabídek, co vše lze zahrnout do životní pojistky. Kapitálové životní pojištění se vztahuje jak na úmrtí klienta, tak zčásti na spoření klienta. V případě, že pojištěnec zemře, pak je vyplacena jeho blízkým pojistná částka v plné výši, jestliže se však dožije konce pojištění, je mu vyplacena investovaná část životní pojistky. Druhým typem je rizikové životní pojištění. Tak se označuje klasické životní pojištění, u kterého dojde k vyplácení pojistné částky pouze v případě úmrtí klienta. Pakliže ale přežije smluvené období, pak nedochází k žádnému vyrovnání. Investiční životní pojištění je jistý druh investice, u níž nemáte předem danou úrokovou míru. Můžete tak vydělat miliony ale i přijít o střechu nad hlavou. Posledním velmi známým typem životního pojištění je důchodové životní pojištění. To se vyznačuje velmi nízkou pojistnou částkou pro případné úmrtí, avšak vysokým investičním podílem. Jde tedy o nástroj, kterým lze zúročit naše finance.


TOPlist