Nacházíte se zde: Pojištění - Životní pojištění


Penzijní pojištění - Životní pojištění

Životní pojištění je koncipováno jako určitá pojistná ochrana pro pojištěného klienta. Zájemce by rozhodně neměl vybírat jen tak bezmyšlenkovitě, měl by srovnání věnovat dostatek času a energie, případně požádat o radu odborné firmy, které velmi rádi pomohou s porovnáním a výběrem nejvhodnější varianty, která se bude na trhu životních pojištění nacházet.

Vyplatí se na životní pojistce šetřit?

Dobré životní pojištění, které dostatečně pokrývá stanovená životní rizika, rozhodně nebude levné. Proto by se lidé neměli srovnávat jen podle nejnižší ceny, ale i dalších faktorů. Životní pojištění slouží lidem jako taková finanční jistota, která jim pomůže překonat nepředvídatelné okolnosti, které mohou postihnout kohokoliv bez rozdílu. Rozhodně se vyplatí nad uzavřením smlouvy popřemýšlet, nikdo přece nechce nechat osoby, které jsou na něm finančně závislé bez jakéhokoliv peněžního zabezpečení v případě nenadálé události - smrti. Na rozdíl od jiných pojišťovacích produktů lze životko upravit podle individuálních preferencí a i současné situace.

Smysl pojistky

Životní pojištění je produktem, který je zaměřen na ochranu před negativním dopadem z možně vzniklých kritických situací. Hlavním cílem je krytí rizika smrti. V případě vzniku kritické situace je oprávněným osobám vyplaceno pojistné v patřičné výši danou pojišťovnou. Povinnost vyplacení pojistného nemá pojišťovna jen v případě smrti klienta, ale i při uplynutí doby, na kterou bylo životní pojištění uzavřeno. Smlouva se totiž uzavírá i pro případ dožití pojištěného.

Před uzavřením smlouvy

Pokud jste shledali, že byste potřebovali nějaké to životní pojištění, tak než se jej rozběhnete uzavřít do některé ze 40 pojišťoven, které v České republice operují, tak si zkuste odpovědět, na některou z uvedených otázek. Jaký je účel uzavírání pojistky? Je-li jím nutnost mít pojistku jako zajištění leasingu, hypotéky nebo krátkodobého úvěru, tak je skoro jedno, kterou pojišťovnu a pojistku si vyberete. Jsou si velmi podobné svými nabídkami. Jiné je to u pojistek uzavřených na celý život, tam se skutečně vyplatí vybírat a porovnávat životní pojištění. Druhá otázka je, zda není na vás někdo přímo finančně závislý. Skoro povinné by to mělo být v rodinách, kde jsou ostatní členové rodiny přímo závislí na příjmech jedné jediné osoby. Další otázkou je, zda nebudete v budoucnosti žádat o vysoký úvěr na podnikání, dům, auto atd. Pokud ano, tak si v budoucnu stejně budete muset toto pojištění nechat sjednat, protože bude stoprocentně bankami smluvně požadováno.

Uzavření pojistky

Existují určité zásady, podle kterých by se případný zájemce o uzavření životního pojištění měl řídit. Proto, aby bylo životní pojištění skutečně efektivní, tak je doporučováno ho uzavřít v co nejmladším věku. Platí zde takové nepsané pravidlo, čím dříve bude životní pojištění uzavřeno, tím menší částku bude muset pojištěnec nakonec platit. Pojištění by mělo být uzavřeno minimálně do věku 60 let. Pokud by si jej někdo uzavřel např. do 50 let, tak se vystavuje riziku, že mu nebude umožněno uzavřít novou životní pojistku. Důvodem může být zdravotní stav, který se výrazně ve vyšším věku zhorší. Podstatnou zásadou je mít uzavřeno pojištění na tak vysokou částku, která by měla odpovídat výši několikanásobku ročního příjmu a bezproblémově pokrýt vzniklé dluhy, hypotéku nebo úvěry. Při vyřizování životního pojištění se též doporučuje zvážit uzavření pojištění invalidity. Toto pojištění také požadují banky v případech, kdy někdo žádá o příliš vysoký úvěr. Pojištění invalidity slouží bankám jako taková pojistka, prevence v případech úrazu, nemoci, která by mohla způsobit pokles solventnosti dané osoby. Na současném trhu se nachází velké množství různých druhů pojistek, které se odlišují různou pojistnou ochranou, proto je vhodné provést srovnání životního pojištění. Zájemce si může vybírat mezi produkty pojišťoven, které jsou určeny výhradně ke krytí rizik nebo k zhodnocení vložených prostředků. V současnosti lze životní pojištění rozdělit na rizikové, kapitálové, flexibilní, investiční, důchodové.


TOPlist